Inschrijfformulier ouder/kind triathlon

  • Kind is in het bezit van minimaal zwemdiploma A en de ouders/verzorgers zijn ervan op de hoogte dat deelname op eigen verantwoordelijkheid is. Het inschrijfgeld voor deze ouder / kind triathlon is 5 euro. Om de inschrijving compleet te maken dient het inschrijfgeld voor 10 juni 2018 overgemaakt te zijn op de bankrekening van Squadra Events. Hieronder de bankgegevens:

    Squadra Events
    IBAN: NL11RABO0304183806
    BIC: RABONL2U
    Onder vermelding van naam ouder en kind